Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Sörtorpa fritidsförenings styrelse ansvarar för verksamhet och skötsel av gården. Styrelsen väljs på årsmöten och sammanträder cirka 6 gånger per år. Styrelsemöten är öppna för medlemmar i föreningen och vi uppmuntrar våra medlemmar att komma. Alla förtroendevalda, utom ordförande, väljs på två år.

Styrelsen

Magdalena Karlsson, ordförande
Elinor Einarsdotter, sekreterare
Bodil Svanberg, kassör
Kerstin Karlsson, ledamot, uthyrnings- och fastighetsansvarig, 076-318 40 00
Lena Jensen, ledamot
Emma Bergström, ledamot
Mikael Svanberg, ledamot
Kristine Arhage, ledamot, kommunikationsansvarig 0702-55 93 48
Lennart Eiserman, suppleant
Anna Björklund, suppleant

Övriga förtroendeposter

Anders Johnsen, revisor
Timmy Ågeby