Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Nya riktlinjer covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den 12 januari är det nya restriktioner som gäller.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus:

  • Max 20 personer om tillställningen innebär att deltagarna inte är sittande, oavsett vaccinationsbevis eller inte.
  • Från 20 till 50 personer: publiken ska vara sittande, högst 8 personer per sällskap och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen, oavsett vaccinationsbevis eller inte.
  • Max 50 personer om inte vaccinbevis används.
  • Mellan 50 och 500 personer: publiken ska vara sittande, högst 8 personer per sällskap och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Vaccinationsbevis krävs.

Det föreslås även nya åtgärder som kräver förordningsändringar och därför kommer kunna träda i kraft något senare.

  • Absolut deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan hänsyn till vaccinationsbevis.
  • Antalet personer vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar, sänks från max 50 till 20 sittande personer.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

Läs mer om de nya åtgärderna här:
www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och vi hänvisar till dem för frågor.