Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Inspirationshelg för unga

Sörtorpa fritidsförening är inte ensamma om att ha svårigheter med att föryngra styrelsen. Medelåldern i vår styrelse är 60 år. Hur det än är, så är det viktigt att en styrelse speglar de medlemmar den ska representera, utvecklas i takt med tiden och möta de förväntningar på aktiviteter som hör tiden till. Blir hjulspåren för djupa är det lätt att fastna i dem. Vi vill få in nya idéer, men inte bara det, utan också  krafter att genomföra dem. Det pågår ett generationsskifte i trakten och föreningen behöver energitillskott i olika former.

Genom Bygdegårdarnas erbjudande om en gratis och innehållsrik Inspirationshelg ser vi en möjlighet att skapa intresse för att engagera sig i Sörtorpaföreningens arbete.

Det finns inga krav på att engagera sig i föreningen för att delta i kursen utan endast ett svagt hopp om att så kanske sker.