Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Information gällande hemberedskap

ONSDAG 16 mars kl.19.00 kommer Per Arne Larsson sektorschef för Teknik och förvaltningsstöd i Härryda kommun till Sörtorpagården.
Vi kommer att få reda på hur vi kan få en bra hemberedskap, vad som händer i kommunen, vart man kan vända sig osv. i händelse av att oroligheterna i världen kryper närmar oss eller andra stora händelser.
Naturligtvis finns tillfälle att ställa frågor.
Det finns kaffe på plats och ni bestämmer priset! Alla intäkter går oavkortat till UNHCR.
Hoppas ni går man ur huse och tar tillfället i akt att få denna viktiga information!
Väl mött! Maria o Kicki